Ledarskap med hälsa i fokus

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Genom att skapa hållbara och hälsofrämjande arbetsförhållanden på arbetsplatsen bidrar du till en god utveckling av vård och omsorg. Utbildningen möter upp ett stort behov av ledarskapskompetens inom sektorn, något som efterfrågas på nationell nivå. Huvudämnet är vård- och omsorgsadministration som inkluderar kunskap om ledarskap, organisation samt organisering och förbättringsarbeten i vård och omsorg. Alla kurser är på avancerad nivå. En röd tråd som går genom utbildningen är den tydliga kopplingen mellan teoretiska modeller, vetenskaplig evidens och praktisk verksamhet.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och ges på halvfart under två år. Undervisningen sker via flexibelt lärande, vilket ger dig stor möjlighet att själv påverka dina studier. Vi vet av tidigare studenter att studierna kombineras bra med annan sysselsättning. Du kan läsa utbildningen på distans. Kursintroduktioner och examinationsseminarier erbjuds både på campus och via Zoom.

Utbildningens mål

Utbildningen stärker din förmåga att i funktionen som ledare kunna påverka i en komplex vård- och omsorgsverksamhet på ett hållbart och hälsofrämjande sätt. Målet är även att stärka förmågan att hantera och kritiskt värdera de ständiga utmaningar och krav som ställs på verksamheten.

Arbetsmarknad

Kraven på kompetens i ledarskap, organisering och utveckling hos chefer inom vård och omsorg har ökat och förväntas fortsätta öka. Efter avslutad utbildning är du redo för chefsuppgifter och utmaningar inom privat och offentlig sektor med fokus på hållbarhet och hälsofrämjande aspekter. Utbildningen ger dig också möjlighet att läsa vidare på master- eller forskarutbildningsnivå.

Studentintervju

Nu känner jag mig tryggare i att leda förändringsarbete

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.