Roshna vill bredda sina kunskaper som sjuksköterska

Roshna läste sin grundutbildning till sjuksköterska vid Högskolan i Borås och har de senaste fem åren arbetat som sjuksköterska inom hemsjukvården.

Varför valde du att plugga vidare till distriktssköterska?

– Jag kände att jag ville bredda mina kunskaper som sjuksköterska och sökte till utbildningen eftersom den erbjuder många möjligheter att utvecklas vidare.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Något av det bästa med utbildningen är att den är bred och du kan arbeta inom många olika verksamheter efter utbildningen, säger hon.

Under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har hon varit både på barnavårdscentral ( BVC), inom skolhälsovården och på vårdcentral. När vi gör intervjun gör Roshna sin praktik på en vårdcentral där hon möter patienter från olika kulturer och i olika livssituationer. Även personalen på vårdcentralen kommer från olika bakgrunder, kulturer och professioner. Det kan vara distriktsläkare, sjuksköterskor från hemsjukvården eller ambulanspersonal, alla har olika perspektiv på sin profession, vilket Roshna tycker är berikande.

– Jag har verkligen fått en bra inblick i olika verksamheter under VFU:n. Jag tar vara på tillfällena att reflektera ihop med min handledare och med de olika professionerna jag möter. Jag tycker att jag har fått med mig ett reflekterande förhållningssätt från utbildningen och vikten av att kunna sätta mig i patientens situation, säger Roshna.

En annan sak som Roshna tycker är bra med utbildningen är seminarierna där hon träffar studenter från flera andra specialistutbildningar.

– Studenterna kommer från hela landet och har intressanta erfarenheter att dela med sig av. Det har varit väldigt lärorikt att få reflektera tillsammans utifrån olika teman. Dessutom har det varit positivt med olika professioner som håller i föreläsningarna, till exempel läkare, psykologer, dietister och sjukgymnaster.

Vad gör ni mer på utbildningen?

– Vi läser på helfart, vilket innebär att vi läser två kurser parallellt hela tiden. Vi har inlämningsuppgifter, seminarier, simulering, individuella hemtentor, grupparbeten, föreläsningar, VFU och magisteruppsats.

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

– Du kan jobba i många olika verksamheter, till exempel på vårdcentral med egen mottagningsverksamhet och rådgivning, BVC, inom skolhälsovård eller hemsjukvård, privat sektor, företagshälsovård eller som bemanningssjuksköterska.

Varför ska man plugga på Högskolan i Borås?

– Det är hög kvalitet på utbildningen här i Borås och studiemiljön är inspirerande. Jag trivdes också bra på sjuksköterskeutbildningen som har ett väldigt gott rykte. Jag har även läst fristående kurser på avancerad nivå på Högskolan i Borås, akutmedicin och studenthandledning. Det är kurser som jag verkligen kan rekommendera.

Vad har du för tips till någon som funderar på att söka utbildningen?

– Det är en bra utbildning så sök den! Den är bred, väldigt lärorik och kul. Det krävs att distriktssköterskan har kunskap inom olika områden. Det är ett högt tempo men du styr själv över dina studier. Med planering, självdisciplin och eget ansvar kommer det att gå bra. Studier är en livsinvestering som ger nya möjligheter, så ta vara på studieperioden. Det är viktigt att våga be om hjälp, lärarna är väldigt tillmötesgående. Studentgruppen är engagerad och vi bryr oss om varandra. Glöm inte att belöna dig själv när du är klar med en kämpig uppgift.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska – halvfart

Vård - Högskolan i Borås (hb.se)

Text: Kristina Axelsson
Foto: Privat
Publicerades: 2023-10-23