Den patientnära rollen

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

Hus
Borås, Distans
kalender
75 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt med genomförande av avancerade bedömningar av hälsa och ohälsa, ställningstagande till behandling samt initiering av preventiva och hälsofrämjande insatser. Arbetet omfattar hela livscykeln utifrån en helhetssyn med fokus på den vårdande relationen samt individers och familjers egna hälsoresurser.

I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Utbildningen består av sju kurser som ger en fördjupning på avancerad nivå genom att du inhämtar kunskap och påvisar förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Bland kurserna ingår specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, allmänmedicin innefattande allmän och specifik farmakologi samt förskrivning av vissa läkemedel, familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård, men också mot vuxna och äldre samt förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel.

Utbildningen innebär deltidsstudier under fem terminer. Den ges på distans med ett antal campusträffar per termin och innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utbildningsplatser för studenterna vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till närområdet kring Borås inom Södra Älvsborg i Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Arbetsmarknad

Som distriktssköterska är du verksam inom primärvård, barnhälsovård, elevhälsovård, kommunal hälso- och sjukvård samt inom den privata sektorn. Du kan också arbeta inom företagshälsovården eller söka uppdrag utomlands. Specialistutbildade sjuksköterskor har möjlighet att vidareutbilda sig bl.a. mot arbetsledande befattningar. Det går också att gå vidare till forskarstudier och olika typer av utvecklingsarbete.

Hus
Borås, Distans
kalender
75 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.