Sjuksköterskestudenter från Spanien har goda erfarenheter av praktiken i Sverige

När vi intervjuar dem har de varit här i ett par månader och fått prova på akutsjukvård och ambulanssjukvård.

En chans att prova på flera sjukvårdsområden

– Jag valde att göra praktik i Sverige för att få möjlighet att lära känna en annan kultur och se hur det är att arbeta som sjuksköterska inom ett annat sjukvårdssystem. Dessutom ville jag prova på flera olika sjukvårdsområden under praktiken. I Spanien har vi mer praktik under utbildningen men inom färre områden. Vi kan till exempel inte göra praktik inom ambulanssjukvården i Spanien, säger Paula Agramunt.

Sjuksköterskestudenterna Paula Agramunt och Valeria Espinoza från Universitat Rovira i Virgili i Tarragona i Spanien har under hösten gjort delar av sin praktik vid Högskolan i Borås inom ramen för EU-programmet Erasmus+ praktik.

Paula har goda erfarenheter av sin praktik inom akutsjukvården och ambulanssjukvården.

– Jag har känt mig väldigt välkommen och involverad. Mentorerna är nyfikna och intresserade av vår kultur. Jag lär mig väldigt mycket men kan också dela med mig av erfarenheterna från mitt land.

Även Valeria har positiva erfarenheter av praktiken.

– Att göra praktik i Sverige är en möjlighet för mig att få prova på olika specialiteter innan jag bestämmer inriktning. Men det ger mig också erfarenhet av att möta sjuksköterskor i en annan kultur. Personalen är väldigt intresserad av Spanien och frågar mycket om mitt land. Jag har en jättebra handledare som är väldigt mån om att jag ska ha det bra. Jag har fått möjlighet att jobba självständigt och göra saker på egen hand, samtidigt som handledaren alltid finns tillgänglig, säger hon.

Självständiga sjuksköterskor med fokus på patienten

En erfarenhet som båda delar är att sjuksköterskorna inom ambulans- och akutsjukvården i Sverige har mer ansvar och jobbar mer självständigt, jämfört med i Spanien.

– Här jobbar alla yrkesgrupper mer på samma nivå och i team. Sjuksköterskan kan fatta egna beslut, även om det är i samråd med en kollega eller med läkaren, säger Paula.

En annan skillnad som de märkt är att patientkontakten, omvårdnaden och kommunikationen med patienten har större fokus i Sverige, både inom utbildningen och i vårdverksamheterna.

– Inom utbildningen får omvårdnaden och ämnet vårdvetenskap större plats. I Spanien är det mer fokus på det medicinska och på själva sjukdomen, säger Valeria.

Paula är imponerad av den goda kontakten med patienterna inom ambulanssjukvården i Sverige.

– Personalen har en väldigt god kommunikation med patienter och anhöriga. De har en fantastisk förmåga att lugna dem. Det verkar som att de har mer tid för patienterna här, säger Paula.

Ytterligare en skillnad som de båda märkt av är att anhöriga är mer närvarande i vården i Spanien.

– I Spanien är familjerna med sina anhöriga på sjukhuset. Som sjuksköterska behöver man också ta hand om patienternas familjer. Vi behöver kunna kommunicera rätt så att de förstår och kan bli involverade i vården. I Sverige litar man mer på sjukvårdspersonalen. Familjerna i Spanien sköter ofta sina anhöriga själva och de äldre bor hemma mer. I Sverige bor de i ett eget hem och sjukvården (hemtjänsten) tar hand om dem, säger Valeria.

Bra med sociala aktiviteter

Det sociala livet under utbytestiden har underlättats av de många olika aktiviteter som arrangeras av studentkåren och högskolan.

– Även om det kan vara lite svårt att knyta sociala kontakter utanför högskolan, så har vi fått många möjligheter via högskolan, både vad gäller att hitta bostad och de sociala aktiviteterna som arrangeras. Det var jättebra med en introduktionsvecka för alla internationella studenter och vi har kunnat delta i studentkårens aktiviteter, säger Paula.

För Valeria och Paula återstår nu praktik inom primärvården och sedan ytterligare ett halvår av utbildningen med fortsatt praktik i Spanien innan de är färdiga sjuksköterskor. De kan båda tänka sig att komma tillbaka till Sverige och jobba.

– Vi vill gärna komma tillbaka, vi älskar ju kanelbullar, avslutar Paula och skrattar.

Läs mer

Som programstudent vid Högskolan i Borås har du möjlighet att ansöka om stipendium för att genomföra 2 till 12 månaders praktik inom ramen för Erasmusprogrammet. Praktiken ska vara relevant för din utbildning och ge dig kunskaper som du kan använda i ditt framtida yrkesliv.

Erasmus+ praktik - Högskolan i Borås (hb.se)

Text och bild: Kristina Axelsson
Publicerades: 2023-12-19