Louvren i kvällsljus

Erasmus+ praktik

Som student vid Högskolan i Borås har du möjlighet att få stipendium för att genomföra 2 till 6 månaders praktik inom ramen för Erasmusprogrammet, i ett annat land i Europa som deltar i Erasmus+. Praktiken ska vara relevant för din utbildning och ge dig kunskaper som du kan använda i ditt framtida yrkesliv.

 

Tre sätt att göra Erasmus+ praktik

Godkända praktikplatser

Godkända länder

Finansiering

Stöd vid funktionsvariation

Praktik under coronapandemin

Krav

Ansökningsdatum och deadline

Ansökan

Urvalskriterier

Vid beviljad ansökan