Erasmus+ praktik

Som programstudent vid Högskolan i Borås har du möjlighet att ansöka om stipendium för att genomföra upp till 12 månaders praktik inom ramen för Erasmusprogrammet. Praktiken ska vara relevant för din utbildning och ge dig kunskaper som du kan använda i ditt framtida yrkesliv.

Om du har frågor om Erasmus+ praktik är du välkommen att kontakta exchange@hb.se.

 

Tre sätt att göra Erasmus+ praktik

Godkända praktikplatser

Godkända länder

Praktiklängd

Stipendium

Extra stipendium för miljövänligt resande

Extra stipendium för studenter som har barn eller funktionsvariation

Stöd vid funktionsvariation

Försäkring

Krav

Ansökningsdatum och deadline

Ansökan

Urvalskriterier

Vid beviljad ansökan