AI och design - begrepp och metoder

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen introducerar utveckling av AI, teoretiska begrepp, metoder och praktiska tillämpningarna av AI i ett designsammanhang. Kursen ger också grundläggande kunskaper om etiska aspekter av AI i konstnärliga processer.

Studenterna ges kunskaper om och färdigheter i AI-assisterade designverktyg och programvara, AI-tekniker inom design som generativ design och naturlig språkbehandling, och de framväxande trenderna och teknologierna inom AI och design.

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.