AI och design - begrepp och metoder 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen introducerar utveckling av AI, teoretiska begrepp, metoder och praktiska tillämpningarna av AI i ett designsammanhang. Kursen ger också grundläggande kunskaper om etiska aspekter av AI i konstnärliga processer.

Studenterna ges kunskaper om och färdigheter i AI-assisterade designverktyg och programvara, AI-tekniker inom design som generativ design och naturlig språkbehandling, och de framväxande trenderna och teknologierna inom AI och design.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.