Datastrategier för organisationer

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation

Syftet med kursen är att studenten introduceras till teorier, forskning och praxis kopplade till data och "big data" samt bildar förmåga att värdera och fördjupa sig i dessa områdens relevans för informations- och kommunikationshantering samt för innovation och effektivisering av tjänster, produkter och verksamhet i organisationer. Studenterna utvecklar därigenom färdigheter i att se, tänka och tala om, samt agera på och planera för, data som strategisk resurs i olika typer av organisationer.

Kursen lägger vikt vid att ge studenterna såväl kritiska perspektiv på data som informationsresurs generellt sett, som kompetenser för utveckling av hållbara datastrategier för nya och kompletterande värden, tjänster och produkter i specifika organisatoriska kontexter.

Centrala teman i kursen berör:
- begrepp, definitioner och teorier kopplade till data och "big data"
- modeller och metoder för omvandling av data till nya värden, tjänster och produkter i organisationer
- metoder för utveckling av datastrategier i organisatorisk kontext
- etiska, juridiska och kritiska perspektiv på data

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.