Kvinna vid larmcentral

Distansvård II – Kommunikation och vårdande samtal

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation

Kursen behandlar sjuksköterskors kliniska resonemang och grunder för bedömning och rådgivning via telefon eller digitalt. Du får lära dig hur vårdande, stödjande och rådgivande samtal kan struktureras, samt kommunikativa färdigheter som är viktiga för att utforska patienters problem och hälsa.

Kursen tar upp relevanta beslutsstöd och bedömningsformulär för att bedöma patientens tillstånd, vårdbehov och förutsättningar till egenvårdsråd, alternativt hänvisning till annan vårdnivå. Du får även lära dig om stresshantering och stressreaktioner.

Du kommer att få träna på patientmöten via simulering och i kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.