Amning - Hälsa och vårdande

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

I kursen fördjupas kunskaper om amning och amningssvårigheter i relation till hälsa och vårdande. Vårdvetenskap på livsvärldsteoretisk grund och medicinsk vetenskap integreras i kursen. Amningens existentiella, biologiska och kulturella dimensioner belyses för att skapa möjligheter att vårda utifrån kvinnans, barnets och partnerns unika situation.

I kursen fördjupas kunskapen om amningsberättelsens och det vårdande samtalets betydelse för att stödja och stärka hälsa och välbefinnande. Dessutom behandlas amning och amningsupplevelsens betydelse för hållbar utveckling (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet).

Vidare sker en fördjupning avseende hur kultur, normer och maktstrukturer påverkar kvinnors amningssituation och den vård som ges. För att möjliggöra fördjupade kunskaper och utveckling av ett självständigt tänkande avseende amning och vårdande ingår att kritiskt reflektera kring den egna förmågan att tillhandahålla vård som stödjer och stärker amning ur ett patientperspektiv.

Observera

Kursen bedrivs på distans med digitala kursträffar i realtid.
Preliminära datum för kursträffar i realtid VT 23:

Fredag 20 januari
Måndag 6 februari
Fredag 24 mars
Tisdag 2 maj

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.