Färglära

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

VårTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Detta är en grundkurs där du arbetar med färg på flera olika sätt. Utifrån färgteori studeras färgers uttryck och egenskaper, från färgcirkel till färgsystem. I kursens praktiska delar tränar du förmågan att se, analysera och använda färg. Du lär dig att urskilja färgers egenskaper i utvalda övningar med hjälp av NCS färgsystem. Parallellt målar du uppgifter med gouachefärger. I andra delen av kursen skriver du en rapport inom färgområdet. Du lär dig färg i teori och praktik, för att kunna använda färg i eget arbete, till exempel inom industri, design, hantverk eller konstnärligt arbete.

Kursen ges på distans och bygger på självstudier.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.