Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen inleds med en teoretisk del för att alla studenter ska ligga på samma nivå kunskapsmässigt inför den praktiska delen av kursen. I den praktiska delen kommer studenterna sedan att arbeta i tvärvetenskapliga internationella grupper * med de processer och metoder som används i ett utvecklingsarbete som inkluderar design, produktlivslängdshantering, kostnadsberäkning och prissättning, forskning och materialhantering.

* Studenterna kommer att väljas från: Högskolan i Borås – Textilhögskolan (Sverige), Politecnico di Milano – School of Design (Italien), University of the Arts London – London College of Fashion (Storbritannien), TU/Delft – Industrial Design Engineering Faculty (Nederländerna), Ecole supe´rieure des Technologies industrielles avance´es – Graduate School of Advanced Industrial Technologies (Frankrike).

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.