Skalbara mode-tech lösningar: att hantera framtida utmaningar för hållbar utveckling 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen inleds med en teoretisk del för att alla studenter ska ligga på samma nivå kunskapsmässigt inför den praktiska delen av kursen. I den praktiska delen kommer studenterna sedan att arbeta i tvärvetenskapliga internationella grupper * med de processer och metoder som används i ett utvecklingsarbete som inkluderar design, produktlivslängdshantering, kostnadsberäkning och prissättning, forskning och materialhantering.

* Studenterna kommer att väljas från: Högskolan i Borås – Textilhögskolan (Sverige), Politecnico di Milano – School of Design (Italien), University of the Arts London – London College of Fashion (Storbritannien), TU/Delft – Industrial Design Engineering Faculty (Nederländerna), Ecole supérieure des Technologies industrielles avancées – Graduate School of Advanced Industrial Technologies (Frankrike).

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.