Historiska och teoretiska perspektiv på mode 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen diskuteras kläders betydelse som social markör och symbol, liksom den gränsöverskridande roll modet ges i övergången från ett stånds- till ett klassamhälle. Mode sätts i relation till andra estetiska kulturyttringar och placeras översiktligt i ett stilhistoriskt, idéhistoriskt och populärkulturellt sammanhang från 1350-talet till och med 1900-talet, inklusive etableringen av det moderna modesystemet. Frågor om modets ursprung som västerländskt eller universellt fenomen diskuteras, liksom modets roll för att förstå samhällelig förändring och som en arena för att debattera samhällsförändringar.

Den historiska framväxten av mode som cykel och system i en historisk västerländsk kontext belyses, liksom dess globala, politiska och identitetsskapande dimensioner.

Kursen ingår i ett kurspaket som ger ett kulturvetenskapligt perspektiv på mode. Läs mer om kurspaketet.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.