Fastighetsförmedling

Hus
Borås, Distans
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen består av fyra delkurser. De fyra delkurserna innehåller dels juridik, dels beteendevetenskap i form av psykologi. Delkurserna ger insikter i utförandet av fastighetsmäklartjänsten och de villkor en fastighetsmäklare verkar under, samt vad denne har för skyldigheter. Vidare ges insikter i beteendevetenskapliga aspekter av fastighetsmäklarprocessen och rollen som fastighetsmäklare.

Utbildningen ges på distans med fyra träffar på Campus.

Hus
Borås, Distans
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.