Fourieranalys och signalbehandling

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen tar upp centrala delar av ämnet såsom Fourierserier, Fourier- och Radontransform, diskret och snabb Fouriertransform (FFT), Shannons samplingssats och Heisenbergs osäkerhetsprincip, samt Haars och Daubechies vågelement (wavelet) och hur dessa kan tillämpas på konkreta problem inom singalbehandling såsom brusreduktion och datakomprimering.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.