Fourieranalys och signalbehandling 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Kursen tar upp centrala delar av ämnet såsom Fourierserier, Fourier- och Radontransform, diskret och snabb Fouriertransform (FFT), Shannons samplingssats och Heisenbergs osäkerhetsprincip, samt Haars och Daubechies vågelement (wavelet) och hur dessa kan tillämpas på konkreta problem inom signalbehandling såsom brusreduktion och datakomprimering.