Introduktion till livscykelanalys - distanskurs

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

Kursen ger dig förståelse för de grundläggande principerna i livscykelanalyser. Under kursen blandas självstudier och räkneövningar med diskussionstillfällen på distans. Vi går igenom viktiga begrepp såsom mål och omfattning, systemgräns, funktionell enhet, allokering, inventering och miljöpåverkansbedömning.

Efter kursen kommer du att ha kunskap om hur livscykelanalyser planeras och genomförs, om dess styrkor och svagheter samt vikten av transparens i livscykelrapporter och hur dessa analyser bör tolkas.

Observera

The aim of this course is for students to develop the skills of life cycle thinking in environmental issues and to gain an understanding of the principles and structure of a life cycle assessment (LCA). The course covers the five stages of the LCA framework, namely goal and scope definition, inventory analysis, impact assessment and interpretation. It also covers important concepts such as definition of the functional unit, identification and delimitation of the system boundaries, and allocation problems

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.