Grunder inom projektledning

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

Upplägget på kursen sker utifrån ett projekts huvudsakliga skeden; förstudie, planering, genomförande och avslut.

Du får kunskap om grundläggande begrepp inom projektledning, projekt som arbetsform, metodiskt projektarbete med hänsyn till projekts storlek och karaktär, projektets fyra huvudsakliga faser; förstudie, planering, genomförande och avslut, olika tekniker för planering, ledning, uppföljning och styrning av projekt, ledarskapets betydelse i projekt, värderingsförmåga och förhållningssätt, hur man utifrån givna förutsättningar kan förespråka förändring i projektplan.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.