Grunder inom projektledning 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Upplägget på kursen sker utifrån ett projekts huvudsakliga skeden; förstudie, planering, genomförande och avslut.

Du får kunskap om grundläggande begrepp inom projektledning, projekt som arbetsform, metodiskt projektarbete med hänsyn till projekts storlek och karaktär, projektets fyra huvudsakliga faser; förstudie, planering, genomförande och avslut, olika tekniker för planering, ledning, uppföljning och styrning av projekt, ledarskapets betydelse i projekt, värderingsförmåga och förhållningssätt, hur man utifrån givna förutsättningar kan förespråka förändring i projektplan.