Handledningsutbildning för VFU-handledare, fortsättningskurs

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

I kursen diskuterar vi vad lärarkunskap är, hur den kan uttryckas och bedömas. Vi uppmärksammar frågor om hur det vetenskapliga kan få betydelse i handledningen och belyser hur samtalet i handledningen förhåller sig till vetenskapliga intervjuer.

Praktiknära forskningsmetoder diskuteras som du får möjlighet att pröva i den förskola eller skola där du arbetar. Du och dina kurskamrater utvecklas inom kritisk pedagogik och har möjlighet att diskutera hur den kan användas i handledningen.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.