Mönsterkonstruktion med CAD-tillämpning

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

Kursen introducerar CAD-programvaror för mönsterkonstruktion och fokuserar på funktioner för rationell mönsterkonstruktion, storlekshantering, gradering och kvalitetskontroll. Programvaror för CAD-tillämpad materialoptimering berörs för beräkning av materialåtgång inför tillskärning av textila material, vilket stödjer hållbarhetsperspektivet i mönsterhanteringsprocessen. Kursen utgår från digitala grundkonstruktioner och utvecklar digitala modell- och detaljkonstruktioner för olika målgrupper. Övrigt innehåll i kursen är produktionsanpassning av mönster inför produktion samt förändringar av redan utvecklade mönster. Kursen berör även utrustning och programvaror för digitalisering av mönster och utskrift av mönsterdelar, vilket förenar den manuella mönsterkonstruktionen med den digitala samt fördjupar förståelsen för den rationella framställningen av mönster. Studenten får även en fördjupad kunskap av olika måttlistor för textil- och konfektionsbranschen med koppling till aktuell forskning om ämnet vilket ger ytterligare förståelse för studentens egen kunskap i relation till branschen.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.