Mönsterkonstruktion med CAD-tillämpning

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 33%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

Kursen ger dig en introduktion i CAD-programvaror för mönsterkonstruktion och fokuserar på funktioner för rationell mönsterkonstruktion, storlekshantering, gradering och kvalitetskontroll.

Programvaror för CAD-tillämpad materialoptimering berörs för beräkning av materialåtgång inför tillskärning av textila material, vilket stödjer hållbarhetsperspektivet i mönsterhanteringsprocessen. På kursen utgår vi från digitala grundkonstruktioner och utvecklar digitala modell- och detaljkonstruktioner för olika målgrupper.

Vi diskuterar produktionsanpassning av mönster inför produktion samt förändringar av redan utvecklade mönster. På kursen berör vi även utrustning och programvaror för digitalisering av mönster och utskrift av mönsterdelar, vilket förenar den manuella mönsterkonstruktionen med den digitala samt fördjupar förståelsen för den rationella framställningen av mönster. Du får även en fördjupad kunskap av olika måttlistor för textil- och konfektionsbranschen med koppling till aktuell forskning om ämnet, vilket ger ytterligare förståelse för din egen kunskap i relation till branschen.

Område Mönsterkonstruktion i produktion

För att ge en mer samlad bild av området mönsterkonstruktion och hur området samverkar med andra delar av produktionen finns fyra kurser som är samplanerade men söks var för sig.

Läs mer om kurspaketet Mönsterkonstruktion i produktion

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 33%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.