Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang

7,5 hp
HöstTermin 2023
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Centrala aktiviteter och fenomen i kursen är informationssökning, informationsbehov, sökteknik, sökstrategier, sökkritik, algoritmer och kritisk granskning. I kursen behandlas hur undervisning som inkluderar aktiviteterna och fenomenen kan planeras. Deltagarnas erfarenheter och problemställningar kring informationssökning kommer att forma en del av kursens innehåll.

Kursen ges på kvartsfart/distans. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Observera

Kursen ges på kvartsfart/distans. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.