Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 hp

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Centrala aktiviteter och fenomen i kursen är informationssökning, informationsbehov, sökteknik, sökstrategier, sökkritik, algoritmer och kritisk granskning. I kursen behandlas hur undervisning som inkluderar aktiviteterna och fenomenen kan planeras. Deltagarnas erfarenheter och problemställningar kring informationssökning kommer att forma en del av kursens innehåll.

Kursen ges på kvartsfart/distans. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.