Introduktion till kalkyleringsprogram

Hus
Borås
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Kväll
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation

Kursen syftar till att studenten ska erhålla grundläggande handhavande att använda kalkyleringsprogram. Övningsuppgifter och inlämningsuppgiften appliceras inom det företagsekonomiska området.

Kursen avslutas med en individuell inlämningsuppgift.

Hus
Borås
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Kväll
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.