Introduktion till kalkyleringsprogram

5 hp
VårTermin 2024
Deltid 67%, Kväll
Ortsoberoende

Kursen syftar till att du ska få grundläggande kunskaper i att använda kalkyleringsprogram. Övningsuppgifter och inlämningsuppgiften tillämpas inom det företagsekonomiska området.

Kursen avslutas med en individuell inlämningsuppgift.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.