Introduktion till kalkyleringsprogram

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Kväll
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen syftar till att studenten ska erhålla grundläggande handhavande att använda kalkyleringsprogram. Övningsuppgifter och inlämningsuppgiften appliceras inom det företagsekonomiska området.

Kursen avslutas med en individuell inlämningsuppgift.

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Kväll
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.