Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning) 15 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen innehåller den grundläggande matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik med fokus på förskoleklass till och med årskurs 3. Den baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument. Det ämnesdidaktiska innehållet omfattar aritmetik, rumsuppfattning, algebra, sannolikhet, statistik samt problemlösning.

Kursen fokuserar på fördjupad förståelse för matematiska begrepp genom teoretiska kunskaper och praktiskt arbete. I kursen ges möjlighet att vidga didaktisk kunskap för att möta och inkludera alla elever i undervisningen och analysera effekterna av de didaktiska val som görs för att skapa utvecklingsmöjligheter.

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd för undervisning i förskoleklass och som har förskollärarexamen enligt bilaga 2 i högskoleförordningen (1993:100), alternativt en äldre motsvarighet.

Godkännande av din arbetsgivare

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar i kursen och skriva under blanketten: Huvudmannens godkännande - kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass ht24

Undervisningsform

Undervisningen är fördelad på två terminer på kvartsfart och genomförs via Zoom och lärplattformen Canvas. 

Examination

Kursen examineras genom digitala seminarier och redovisningar samt individuella inlämningsuppgifter.

Validering

Information om eventuell möjlighet till validering och tillgodoräknande publiceras inför kursstart.