Offentlig upphandling

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Kväll
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen ger kunskap om den rättsliga reglering som styr upphandlingsprocessen med fokus på lagstiftnings uppbyggnad och de valmöjligheter som finns för upphandlande part. Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vad som avses med offentlig upphandling, innehållet i central lagstiftning, vad som utmärker olika typer av upphandlingsförfaranden samt de olika stegen i en upphandlingsprocess. Fokus kommer att ligga på den rättsliga regleringen enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, men även andra upphandlingsrättsliga lagar kommer att nämnas.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Kväll
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.