Offentligrättslig översiktskurs 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursens syfte är att ge en övergripande förståelse för myndigheters och privatpersoners rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Tonvikt läggs vid den offentliga organisationen, förvaltningsförfarandet och beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar. Områden som behandlas är bland annat kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlig upphandling, offentlig arbetsrätt och offentlighet och sekretess.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.