Optimering för beslutfattande i verksamhetsprocesser

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Det handlar om matematisk optimering för att hantera verkliga utmaningar inom beslutsfattande och du lär dig python-baserad modellering. Kursen innehåller en fördjupning i teorier och praktiker för att analysera och lösa vanligt förekommande problem i olika verksamhetsprocesser med hjälp av optimeringsmetoder. Fokus ligger på resursallokering och planeringsproblem. Du kommer lära dig begrepp, definitioner och teorier relaterade till optimering. Du kommer också att utveckla kritiska perspektiv och att utvärdera olika optimeringslösningar. Kursen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.