Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

I kursen ingår vad genusforskning kan innebära, vad jämställdhet är och hur feminism kan förstås. Ett syfte med kursen är att kunna diskutera betydelsen av jämställdhet relaterat till samhällets utveckling. Ett sätt att förstå (o-)jämställdhet är att använda sig av genusteorier. Du får därför grundläggande kunskap för att kunna följa, förstå och problematisera jämställdhets- och genusfrågor.

Kursen är indelad i fyra teman:
1. Jämställdhet i praktiken
2. Genus: centrala teorier och begrepp
3. Feminism – historiskt och idag
4. Politik, strukturer och förändring.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.