Ringspinning påbyggnad - Laborationskurs

1 hp
HöstTermin 2024
Deltid 12%, Blandade tider
Borås, Distans

HöstTermin 2023
Deltid 12%, Blandade tider
Borås, Distans

Kursen ger fördjupad förståelse för fibrer och garnspinning och hur dessa påverkad slutlig textils egenskaper. Genom digitala föreläsningar förbereder du dig för laborationen. Väl i labbsalen får du känna på olika typer av fibrer för att förstå hur dess ytstruktur och längd påverkar spinningprocess och slutlig textil produkt. Ringspinning och dess förberedande processer (öppning, kardning och sträckning) gås igenom och utförs praktiskt. Mätningar av fibrers och garners egenskaper testas och sätts i relation till textila processer.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.