Textila fibrer - Från produktion till återvinning

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Kursen täcker grundläggande kunskap om textilfibrer (naturfiber, syntetiska och regenererade), deras egenskaper (fysikaliska och kemiska) och dessas produktionsmetoder. Du kommer lära dig om smält-, lösnings-, gel- och elektrospinningstekniker för fiberframställning. Påverkan från spinningsmetoderna på fiberegenskaperna och hållbarhetsaspekter är även en central del i kursen. Vi kommer grundligt diskutera hur vi kan få textilindustrin mer hållbar och vad en cirkulär textil ekonomi är.

Det här är en internetbaserad distanskurs.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.