Textila fibrer - Från produktion till återvinning

7,5 hp
HöstTermin 2023
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen ger grundläggande kunskaper om textilfibrer (naturfiber, syntetiska och regenererade), deras egenskaper (fysikaliska och kemiska) och dessas produktionsmetoder. Du får lära dig om tekniker för smältning, lösning, gel och elektrospinning för fiberframställning. Påverkan från spinningsmetoderna på fibrernas egenskaper samt hållbarhetsaspekter är också en central del i kursen. Vi diskuterar grundligt hur vi kan få textilindustrin mer hållbar och vad en cirkulär textil ekonomi innebär.

Det här är en internetbaserad distanskurs.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.