Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen är på grundnivå och introducerar till sensoriska designmaterial samt föreslår alternativa metoder för modedesign och modeuttryck. På kursen lär du dig grunderna i universell design och somestetik samt teori och metoder för att göra den sensoriska rikedomen i material och kläder tillgänglig genom ljud, taktilitet, kinestetik och doft.

Kursen ges på distans i form av workshoppar och seminarier och bygger på självständig designutveckling.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.