Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Kursen är på grundnivå och introducerar studenterna till sensoriska designmaterial och föreslår alternativa metoder för modedesign och modeuttryck. Kursen innehåller grunderna för universell design och somestetik samt teori och metoder för att göra den sensoriska rikedomen i material och kläder tillgänglig som ljud, taktilitet, kinestetik och doft. Genom en modul som består av en serie workshops introduceras studenterna till uttryck av kläder som ljud, taktil, kinestetisk och doft.

Kursen ges på distans och bygger på självständig designutveckling samt workshops och seminarier.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.