Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Kursen är på grundnivå och introducerar till sensoriska designmaterial samt föreslår alternativa metoder för modedesign och modeuttryck. På kursen lär du dig grunderna i universell design och somestetik samt teori och metoder för att göra den sensoriska rikedomen i material och kläder tillgänglig genom ljud, taktilitet, kinestetik och doft.

Kursen ges på distans i form av workshoppar och seminarier och bygger på självständig designutveckling.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.