Smarta textilier översiktskurs 4 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vi lyfter exempel från aktuell forskning kring smarta textilier och diskuterar fördelar och eventuella nackdelar med dem. Du kommer också att få skissa ett förslag på hur man skulle kunna använda smarta textilier i någon framtida tillämpning.

  • Definitioner/klassificeringar av smarta textilier
  • Exempel på smarta textila tillämpningar
  • Etiska frågeställningar kring smarta textilier