Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen belyser hur man i ämnesundervisningen kan stötta elever som undervisas på sitt andraspråk, men också hur flerspråkiga elevers språk och erfarenheter kan tas till vara i undervisningen.Vidare belyses hur pedagogisk verksamhet kan organiseras och genomföras för att stärka nyanländas lärande.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.