Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Dag
Borås

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

I kursen studerar du kunskapsteori i relation till reflektion och handledning. Olika perspektiv för lärande och kunskap i relation till profession och ämne ingår. Vidare behandlar kursen det reflekterande samtalet och reflektionens roll i handledningen. I mindre grupper får du träna och pröva handledningsmetoder som följsamt stödjer lärandet.

Kursen lyfter fram och diskuterar handledningens förutsättningar. Dessutom behandlar kursen gällande styrdokument som reglerar högskoleutbildning samt de förordningar som anger kompetenskrav för olika professioner.