Sjukvårdspersonal tittar på surfplatta

Ledarskap och förbättringsarbete

5 hp
VårTermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I kursen studerar du olika teorier och modeller utifrån ett patient- och vårdvetenskapligt perspektiv för att leda, organisera och utveckla vården. Vidare studerar du olika styrformer och prioriteringar, liksom metoder för
riskbedömning, patientsäkerhet och förbättringsarbete.

Kursen problematiserar etiska frågeställningar i relation till hur förutsättningar skapas för ett hållbart och värdeskapande ledarskap. Teorier och modeller om gruppdynamik och samverkan ingår i kursen liksom relevant lagstiftning inom området.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.