Sjukvårdspersonal tittar på surfplatta

Ledarskap och förbättringsarbete

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

I kursen studerar du olika teorier och modeller för att leda, organisera och utveckla vården. Vidare studerar du olika styrformer och prioriteringar, liksom metoder för riskbedömning, patientsäkerhet och förbättringsarbete utifrån förhållningssättet hållbar utveckling. Kursen behandlar etiska frågeställningar för hur förutsättningar skapas för ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Teorier och modeller om gruppdynamik och samverkan ingår i kursen, liksom relevant lagstiftning för vården och vårdmiljön.

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.