Sjukvårdspersonal tittar på surfplatta

Ledarskap och förbättringsarbete

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

I kursen studerar du olika teorier och modeller utifrån ett patient- och vårdvetenskapligt perspektiv för att leda, organisera och utveckla vården. Vidare studerar du olika styrformer och prioriteringar, liksom metoder för
riskbedömning, patientsäkerhet och förbättringsarbete.

Kursen problematiserar etiska frågeställningar i relation till hur förutsättningar skapas för ett hållbart och värdeskapande ledarskap. Teorier och modeller om gruppdynamik och samverkan ingår i kursen liksom relevant lagstiftning inom området.

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.