Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen är öppen för anmälan, se flik VT2024.

Kursen är indelad i fem delkurser:
1: Flerspråkighet på individnivå och i ett samhällsperspektiv (5hp)
2: Det svenska språksystemet ur ett andraspråksperspektiv (7,5hp)
3: Andraspråksinlärning och språkutveckling (5 hp)
4: Bedömning av språklig kompetens (5 hp)
5: Grundläggande litteracitet (7,5 hp)

För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk krävs, utöver giltig lärarlegitimation, följande antal poäng i ämnet:
30 hp för undervisning på SFI och i grundskolan åk 1-6
45 hp för undervisning i grundskolan åk 7-9
90 hp för undervisning på gymnasienivå

På högskolan i Borås ges följande kurser:
1-30 hp: distans med 50% studietakt under ett år med start på hösten
31-45 hp: distans med 50% studietakt under hösttermin
46-60 hp: distans med 50% studietakt under vårtermin

Under läsåret 2023 kan din rektor söka statsbidrag för lärare som läser in behörighet för svenska som andraspråk på högskolenivå.

Läs mer om statsbidraget

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.