Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen är indelad i fem delkurser:
1: Flerspråkighet på individnivå och i ett samhällsperspektiv (5hp)
2: Det svenska språksystemet ur ett andraspråksperspektiv (7,5hp)
3: Andraspråksinlärning och språkutveckling (5 hp)
4: Bedömning av språklig kompetens (5 hp)
5: Grundläggande litteracitet (7,5 hp)

För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk krävs, utöver giltig lärarlegitimation, följande antal poäng i ämnet:
30 hp för undervisning på SFI och i grundskolan åk 1-6
45 hp för undervisning i grundskolan åk 7-9
90 hp för undervisning på gymnasienivå
På högskolan i Borås ges följande kurser:
1-30 hp: distans med 50% studietakt under ett år med start på hösten
31-45 hp: distans med 50% studietakt under hösttermin
46-60 hp: distans med 50% studietakt under vårtermin

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.