Visuell kommunikation - bild, text & form

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 67%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

Kursen ger en övergripande inblick i ämnet Visuell Kommunikation för dig som är intresserad av att jobba inom områden som använder sig av olika medier för att informera, kommunicera och påverka.

Kursens fokus är på de grundläggande delar som tillsammans bygger upp den visuella kommunikationen – Text, Bild samt Formgivningen av de båda tillsammans. Vi varvar teori och praktik kontinuerligt under kursen för att på så sätt belysa olika former av ett innehålls gestaltande. Kursen bygger på många praktiska moment som är till för att ge en förståelse för designprocessens alla steg och vilka konsekvenser olika val kan få för resultatet. Vi utgår från en brief och tar oss sedan igenom hela vägen till en färdig lösning som presenteras.

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 67%, Blandade tider
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.