Modeskiss och illustration 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Det handlar om hur du kommunicerar material och plaggform på kroppen och hur du presenterar dina idéer på bästa sätt i en skissad linje. Det handlar också om att studera kroppsförhållanden, hållning och rörelse genom skisser. Slutligen tittar vi på hur du kan arbeta med skiss som designmetod för att utveckla idéer.

Kursen syftar till att utveckla förståelse för och färdighet i modeskiss, produktionsskiss och illustration som verktyg för konstnärlig gestaltning, idéutveckling och kommunikation inom modedesignområdet. Kursens huvudsakliga innehåll är:

  • Teknik och manér
  • Uttryck och proportion
  • Material
  • Idéutveckling och designmetod
  • Produkt- och detaljskiss
  • Sammanställning av presentationsmaterial för portfolio