Ett socialt framtidsyrke
för specialisten

Bibliotekarie

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Biblioteket fyller en viktig funktion och när du läser vår utbildning kommer du få kunskaper om hur människor använder information och bibliotek. Du kommer också att få lära dig hur du möter bibliotekets användare och stödjer deras informationssökande. Alla kurser som ingår i utbildningen handlar om det som är bibliotekens viktigaste uppgift: att söka, organisera och tillgängliggöra information i olika form och i olika sammanhang. Du får också läsa flera kurser som har särskilt fokus på hållbar utveckling.

I andra kurser får du kunskaper om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och vilken betydelse de kan ha för samhället eller i en organisation. Du kommer också lära dig att utveckla färdigheter i att söka och organisera information. Utbildningen ger dig även kunskap i arbetsmetoder och redskap, och inte minst i ledarskap. Du får en bred kunskaps- och kompetensbas som du har användning för i alla typer av bibliotek. Några av kurserna är valbara så att du kan specialisera delar av utbildningen.

Dagens bibliotekarie är en serviceinriktad person som gör så mycket mer än lånar ut böcker och det finns ett stort behov av bibliotekarier på arbetsmarknaden. Du kommer att kunna jobba inom olika slags bibliotek som folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek och sjukhusbibliotek. Dessutom finns det många möjligheter att arbeta inom andra verksamheter, där det finns digitala miljöer. Som ett stöd på vägen till din framtida karriär som bibliotekarie, erbjuder dig även en mentor som följer dig under hela din utbildningstid hos oss.

Bibliotekarieprogrammet är en utbildning som bygger på ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnet är tvärvetenskapligt och du får kunskap inom flera områden som är viktiga för bibliotek och andra verksamheter inom informationsbranschen. Under utbildningen kommer du också utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta gör dig redo för att kunna värdera information av olika slag, både för dig själv och för andra som du som bibliotekarie ska stödja. Det är också viktigt för att du ska kunna jobba med verksamhetsutveckling i framtiden.

Bibliotekshögskolan har Sveriges största utbildnings- och forskningsmiljö. Hos oss kan du skapa nya kontakter och du har möjlighet att förlägga delar av din utbildning utomlands. Genom studiebesök och gästföreläsningar möter du representanter från biblioteksfältet.
Programmet innehåller kurser inom följande områden:
- En inledande introduktionskurs till högre utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap
- Kurser med centrala ämnesperspektiv:
om biblioteket som en samhällsinstitution
om människan som informations- och biblioteksanvändare
om att söka och organisera dokument och information
- Vetenskapsteori och forskningsmetod
- Valbara kurser
- Kandidatuppsatskurs

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Som bibliotekarie stödjer du människors informations- och kunskapssökande, en kompetens som efterfrågas inom bibliotek och andra informationsförsörjande verksamheter. Krav och arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter såsom folkbibliotek, skolbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, sjukhusbibliotek, företagsbibliotek och specialbibliotek.

Efter examen från programmet är du behörig att söka utbildningar på avancerad nivå.

Vill du veta mer om aktuella biblioteksfrågor?
• Besök Svensk Biblioteksförenings webbsida: www.biblioteksforeningen.org
• Besök Kungliga bibliotekets hemsida: www.kb.se