Lärare längst fram i kassrummet framför barn

Med unik mix av
teori och praktik

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp

Vårtermin 2024
Heltid 100%, Dag
Skövde

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Vårtermin 2025
Heltid 100%, Dag
Skövde

I utbildningen väver vi samman ämneskunskaper med hur du kan variera undervisningen för att möta elevernas behov och utveckla deras lärande. Varje termin har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en skola. Där får du stora möjligheter att pröva och utvecklas i yrkesrollen i mötet med elever.

Hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning är teman som återkommer under hela utbildningen.

Utbildningen består till stor del av ämneskunskaper i svenska, engelska och matematik. En av terminerna kommer du att fördjupa dig inom samhällsvetenskap eller naturvetenskap och teknik. 

Du kommer att få lära dig att stötta elevers lärande i att tala, läsa och skriva. Inom matematik utvecklar du tekniker för problemlösning och hur man angriper olika matematiska uppgifter. Utbildningen ger också inblick i hur intressanta och utvecklande miljöer för hur lärande kan utvecklas. Du kommer att få analysera texter av olika typer och du arbetar löpande med att utveckla din egen skriftliga och muntliga förmåga.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Läs en lärarutbildning på Högskolan i Borås

Lärarstudenten Beatrice och läraren Emma berättar om hur det är att studera till lärare på Högskolan i Borås och att komma ut i yrkeslivet.

Arbetsmarknad

Som grundlärare har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna. Du kan också undervisa i sameskolan, kommunal vuxenutbildning och specialskolan i motsvarande ämnen och årskurser. Möjligheterna till arbete som lärare i grundskolans årskurs 4–6 bedöms vara mycket stora.

Lärarlegitimation

Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket och få behörighet att undervisa i årskurs 3–6 i ämnena som ingår i examen; svenska, engelska, matematik och samhällsorienterade ämnen eller naturorienterande ämnen. Om du läser ett praktiskt-estetiskt ämne (t.ex. bild eller musik) får du behörighet i årskurs 1–6 i ämnet.

Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet - Skolverket

Har du frågor om utökad behörighet kan du kontakta studie- och karriärvägledningen.

Vidareutbildning

En grundlärarexamen ger behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå till exempel inom pedagogiskt arbete.