Ersätter 
webbredaktörsutbildningen

Kandidatprogram i Digital informationsdesign och utveckling

Hus
Ortsoberoende
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Utbildningen hette tidigare webbredaktörsutbildningen.

Med förankring i programmets huvudområde, informationsvetenskap, utvecklar du kunskap om underhåll, design och utveckling av effektiva digitala informationsmiljöer.

Du kommer läsa kurser inom grafisk informationsdesign, interaktionsdesign, frontend-utveckling, textproduktion, användningsanalys och content management. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, övningar, projekt- och grupparbeten.

Hela utbildningen ger dig både bredd och djup inom området. Detta kan prövas under praktiken som finns som valbar kurs. Programmet avslutas med en integrerad teori-, metod- och uppsatskurs.

På distans med frivilliga träffar

Hela utbildningen ges på distans med frivilliga/icke obligatoriska träffar på
campus för dem som vill. Under termin fyra erbjuds mer undervisning
på campus och på engelska för att möjliggöra för utbytesstudenter
att ta del av kurserna. 

Efter utbildningen kan du gå vidare och läsa på avancerad nivå, exempelvis Masterprogram Informationsvetenskap: digitala miljöer på Högskolan i Borås.

Hus
Ortsoberoende
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.