Dataekonom

Dubbel kompetens inom
IT och ekonomi

Dataekonomutbildningen

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Framtidens affärsmöjligheter kommer att bygga på organisationers och företags förmåga att använda IT för att göra affärer. Utbildningen tar ett helhetsgrepp om dessa frågor genom att kombinera ämnena informatik och företagsekonomi.

Som dataekonom ser du IT och ekonomi som en helhet och med dina kunskaper inom båda områdena kommunicerar du enkelt med specialister från båda dessa områden. Du kommer att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner i organisationer och företag, exempelvis i rollen som projektledare.

Inom informatik får du kunskaper om verksamhetsutveckling, kravhantering och systemutveckling. Inom företagsekonomi får du kunskaper om organisation, marknadsföring, redovisning och ekonomistyrning.

I kunskapsområdet systemutveckling ingår ett programmeringsspår på fyra kurser, där du från grunden får lära dig att programmera i programmeringsspråket C#. Programmeringskurserna avslutas med ett systemutvecklingsprojekt där en större applikation utvecklas.

De två första åren läser du grundkurser både i informatik och i företagsekonomi. Under tredje året väljer du själv huvudområde: informatik eller företagsekonomi samt fördjupningsområde inom företagsekonomi: marknadsföring eller redovisning. Du genomför även ett examensarbete i det valda huvudområdet.

Under utbildningen kommer du även att tränas i att genomföra projekt och förbättringsarbeten. Att omsätta teoretisk kunskap till praktisk handling är centralt i utbildningen. Med andra ord, du får tidigt i utbildningen pröva dina kunskaper och färdigheter.

Utbildningen leder till en kandidatexamen i huvudområdet informatik eller en kandidatexamen i huvudområdet företagsekonomi.

Utlandsstudier

Programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier, exempelvis Europa eller Asien.

Arbetsmarknad

Dataekonomutbildningen ger en bred kompetens och förbereder dig för en stor framtida arbetsmarknad där arbetsgivarna finns inom både privat och offentlig sektor. Du kan exempelvis jobba som redovisningsekonom, ekonom, marknadsförare, projektledare, verksamhetsutvecklare, affärssystemkonsult, systemutvecklare, systemförvaltare, samt på sikt även som IT-chef och ekonomichef. Din kommande arbetsmarknad beror på dina intressen och hur du väljer att kombinera din utbildning.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Inom e-handeln har jag stor användning av min utbildning där jag både läste ekonomi och teknik

Carl-Axel, tidigare student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.