Digitala lösningar med
verksamhet och människa i fokus

Systemvetarutbildning

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Framtidens systemutvecklare behöver breda kunskaper inom såväl verksamhetsfrågor som digital teknik. Därför går du under utbildningen genom hela utvecklingskedjan; från analys av verksamhetsbehov och hantering av data till design och programmering av innovativa digitala lösningar som möjliggör värde för samhällets olika aktörer.

Programmet ger dig inledningsvis en bred orientering inom systemutvecklingens faser, med tonvikt på analys, datahantering och grundläggande programmering. Under det andra året fördjupas dessa kunskaper, bl.a. med fokus på objektorientering, implementation, databaser, och digital innovation.

Under det tredje året arbetar du för att tillämpa de tidigare förvärvade kunskaperna i verklighetstroget systemutvecklingsprojekt vilket kompletteras med ytterligare kunskaper inom systemvetenskap och systemutveckling. Genom denna kombination av teman får du en unik förmåga att skapa goda systemlösningar som är väl anpassade till människan i olika situationer.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Duktiga systemvetare spås vara en bristvara i framtiden. Det finns många områden som du med kunskaper inom systemutveckling och systemvetenskap kan verka inom. Du kan bland annat arbeta som:

  • systemdesigner, som utformar system för god kommunikation mellan människor och/eller digital teknik systemutvecklare, som har till uppgift att utforma och/eller vidareutveckla IT-system
  • system- och verksamhetsanalytiker, som analyserar och bedömer behov av nya och befintliga IT-system
  • användbarhetsexpert, som innebär att du säkerställer användbarheten hos ett IT-system