Digitala lösningar med
verksamhet och människa i fokus

Systemvetarutbildning

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Framtidens systemutvecklare behöver breda kunskaper inom såväl verksamhetsfrågor som digital teknik. Därför går du under utbildningen genom hela utvecklingskedjan; från analys av verksamhetsbehov och hantering av data till design och programmering av innovativa digitala lösningar som möjliggör värde för samhällets olika aktörer.

Programmet ger dig inledningsvis en bred orientering inom systemutvecklingens faser, med tonvikt på analys, datahantering och grundläggande programmering. Under det andra året fördjupas dessa kunskaper, bl.a. med fokus på objektorientering, implementation, databaser, och digital innovation. Under det tredje året arbetar du för att tillämpa de tidigare förvärvade kunskaperna i verklighetstroget systemutvecklingsprojekt vilket kompletteras med ytterligare kunskaper inom systemvetenskap och systemutveckling. Genom denna kombination av teman får du en unik förmåga att skapa goda systemlösningar som är väl anpassade till människan i olika situationer.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Arbetsmarknad

Duktiga systemvetare spås vara en bristvara i framtiden. Det finns många områden som du med kunskaper inom systemutveckling och systemvetenskap kan verka inom. Du kan bland annat arbeta som:

  • systemdesigner, som utformar system för god kommunikation mellan människor och/eller digital teknik systemutvecklare, som har till uppgift att utforma och/eller vidareutveckla IT-system
  • system- och verksamhetsanalytiker, som analyserar och bedömer behov av nya och befintliga IT-system
  • användbarhetsexpert, som innebär att du säkerställer användbarheten hos ett IT-system

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Det är bra kvalitet på utbildningen och de kurser vi läser. Det är intensivt, men då vet du att du lär dig mycket som är relevant för de olika områdena inom IT.

Ishtar, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.