Digitala lösningar med
verksamhet och människa i fokus

Systemvetarutbildning 180 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

I din framtida yrkesroll behövs breda kunskaper inom såväl verksamhetsfrågor som digital teknik. Därför går vi under utbildningen igenom hela utvecklingskedjan, från analys av verksamhetsbehov och hantering av data, till design och programmering.

Det första året får du en bred grund inom systemutvecklingens faser, med tonvikt på analys, datahantering och grundläggande programmering. Andra året handlar om fördjupning med fokus på objektorientering, implementering, databaser, verksamhetsutveckling och digital innovation.

Det tredje året arbetar du för att använda det du lärt dig under de första två åren, i ett verklighetstroget systemutvecklingsprojekt som kompletteras med mer kunskap inom systemvetenskap och systemutveckling.

Utbildningen ger en unik förmåga att utveckla IT-lösningar som skapar nytta och värde för företag och offentliga organisationer.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Utlandsstudier

Det här programmet ger dig möjlighet att studera utomlands.

Arbetsmarknad

Det är brist på systemvetare med rätt kompetens. Med kunskap inom systemutveckling och systemvetenskap kan du arbeta inom många olika branscher, yrkesområden och typer av organisationer. Här får du några exempel:

  • Systemdesigner som skapar system för smidig kommunikation mellan människor och digital teknik.
  • Systemutvecklare som skapar och/eller vidareutvecklar IT-system.
  • System- och verksamhetsanalytiker som analyserar och bedömer behov av nya och befintliga IT-system.
  • Användbarhetsexpert som säkerställer att ett IT-system är enkelt att använda.