Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

Vårt program i korthet

Programmet lyfter frågor kring polymera material och hur de kan ingå i en cirkulär ekonomi. Det omfattar återvinning och återanvändning av polymerer, biologisk nedbrytning och hur polymerer ackumuleras i ekosystemet, utveckling av förnybara biopolymerer såväl som att utveckla polymerer som fungerar i en cirkulär ekonomi.

Programmet täcker in både produktion och användningsområden för plaster, textilier och kompositmaterial, samt deras egenskaper. Tonvikten ligger på möjligheterna att skapa polymerer från biologiskt baserade råmaterial och hur dessa bryts ner på biologisk väg. En viktig del i utbildningen utgörs av praktiska moment i labb för att ge grundläggande färdigheter i processer, karakterisering och för att testa egenskaperna på material. På detta masterprogram får du ta del av högskolans ledande forskning inom resursåtervinning och textilteknik.

Programstruktur

Under första terminen fokuserar programmet på kurser inom det polymera området.

Under andra terminen får du en förståelse över nuläge och framtida trender inom området resursåtervinning, både globalt och nationellt. Ekonomi och metodkunskap så som livscykelanalys ingår också.

Utbildningen avslutas med ett ettårigt examensarbete där du fördjupar dig ytterligare inom det område som intresserar dig. Examensarbetet kan genomföras antingen inom industrin eller i samarbete med våra forskare och doktorander vid Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås. Det är även möjligt att genomföra ett examensprojekt på 30 högskolepoäng genom att ta ytterligare valbara kurser som är relevanta för programmet.

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.