Med fokus på hållbara metoder
för återvinning och nya
polymera material med lägre
klimat- och miljöpåverkan 

Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 hp

Vårtermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Vårtermin 2025
Heltid 100%, Dag
Borås

Vårt program i korthet

Programmet lyfter frågor kring polymera material och hur de kan ingå i en cirkulär ekonomi. Det omfattar återvinning och återanvändning av polymerer, biologisk nedbrytning och hur polymerer ackumuleras i ekosystemet, utveckling av förnybara biopolymerer såväl som att utveckla polymerer som fungerar i en cirkulär ekonomi.

Programmet täcker in både produktion och användningsområden för plaster, textilier och kompositmaterial, samt deras egenskaper. Tonvikten ligger på möjligheterna att skapa polymerer från biologiskt baserade råmaterial och hur dessa bryts ner på biologisk väg. En viktig del i utbildningen utgörs av praktiska moment i labb för att ge grundläggande färdigheter i processer, karakterisering och för att testa egenskaperna på material. På detta masterprogram får du ta del av högskolans ledande forskning inom resursåtervinning och textilteknik.

Programstruktur

Under första terminen fokuserar programmet på kurser inom det polymera området.

Under andra terminen får du en förståelse över nuläge och framtida trender inom området resursåtervinning, både globalt och nationellt. Ekonomi och metodkunskap så som livscykelanalys ingår också.

Utbildningen avslutas med ett ettårigt examensarbete där du fördjupar dig ytterligare inom det område som intresserar dig. Examensarbetet kan genomföras antingen inom industrin eller i samarbete med våra forskare och doktorander vid Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås. Det är även möjligt att genomföra ett examensprojekt på 30 högskolepoäng genom att ta ytterligare valbara kurser som är relevanta för programmet.

Karriärmöjligheter

  • Skogsindustri
  • Cirkulär ekonomi
  • Bilindustri
  • Återvinning
  • Kompositmaterial
  • Kemiska processer
  • Forskningskarriär
  • Förnyelsebara material

Programmets innehåll

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.