Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation

Vårt program i korthet

På detta masterprogram får du lära dig om möjligheterna att använda avfall och restmaterial och genom företrädesvis termiska processer skapa värdefulla och nödvändiga produkter. Det går till exempel att producera energibärare som elektricitet, värme och bränslen och samtidigt separera ut oorganiskt material som viktiga metaller för vidare användning i samhället. Detta minskar belastningen på både naturen och våra avfallsdeponier. Din framtida roll handlar om att minska mänsklighetens påverkan på biosfären. Mer specifikt inriktas studierna på processteknik och systemstudier för energiändamål.

Programstruktur

Under första terminen fokuserar programmet på kurser inom energiåtervinning, termiska processer och hållbara energisystem.

 Under andra terminen får du en förståelse över nuläge och framtida trender inom området resursåtervinning, både globalt och nationellt. Ekonomi och metodkunskap som livscykelanalys ingår också.

Utbildningen avslutas med ett ettårigt examensarbete där du fördjupar dig ytterligare inom det område som intresserar dig. Examensarbetet kan genomföras antingen inom industrin eller i samarbete med våra forskare och doktorander vid Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås. Det är även möjligt att genomföra ett examensprojekt på 30 högskolepoäng genom att ta ytterligare valbara kurser som är relevanta för programmet.

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2024
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-10-16
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.