Oskar Aronsson läser till systemvetare – en utbildning som ger många möjligheter

Varför valde du att läsa på Systemvetarutbildningen?

– Jag valde den eftersom den är bred och behandlar många områden som man kan tänkas jobba med i en IT-organisation. Utbildningen är heltäckande och du får en känsla för och kunskaper om alla de olika delar man kan jobba med inom IT-branschen. 

Vad får ni göra på programmet?

– Vi studerar allt från grunderna om hur IT-organisationer fungerar till hur de olika delarna är sammanlänkade. Utbildningen ger kunskaper inom C#-programmering och vad det innebär att programmera objektorienterat. Många av momenten i utbildningen görs i grupp. Samtidigt får vi kunskaper och erfarenheter av hur det är att jobba i projektteam, vilket är viktigt för yrkeslivet.

Vad är det bästa med din utbildning?

– Det bästa är att vi får lära oss lite om allt. Hur programmering ser ut från backend till frontend, och hur en organisation kan se ut och hur organisationsdelarna samverkar. 

Vad tycker du om Borås som studentstad?

– Borås är en väldigt trevlig studentstad, allt du behöver finns här, men skulle du vilja åka till en storstad, exempelvis Göteborg, så finns det bra förbindelser med kollektivtrafik.

Vad har du för tankar för framtiden?

– Efter utbildningen kommer jag att söka jobb inom någon större IT-verksamhet och se vart det leder mig. Med en bred utbildning som systemvetarutbildningen finns det många valmöjligheter yrkesmässigt.

Läs mer om systemvetarutbildningen

Text: Kristina Stålberg
Publicerad: 2022-03-01