Studera utomlands

Att studera vid ett partneruniversitet innebär att du byter en eller två terminers studier vid högskolan mot motsvarande studier vid något lärosäte som högskolan har ett utbytesavtal med. Tillsammans med internationell koordinator för din utbildning planerar du valet av kurser vid partneruniversitetet så att du får tillgodoräkna dig dina utbytesstudier vid hemkomsten. Det finns flera stipendier för studier vid partneruniversitet.

Uppsatser och examensarbeten kan genomföras i form av fältstudier då du i ett annat land samlar material till din uppsats. Det finns också möjlighet att göra utlandspraktik, inom ditt utbildningsprogram eller efter avslutade studier. Då kan du få stipendium både för praktik och fältstudier. 

För dig som stannar i Borås finns flera möjligheter för internationalisering på hemmaplan tex genom att bli mentor för en internationell student.

Ta chansen och upptäck världen!

Läs mer om utlandsstudier på våra sidor för befintliga studenter.