Språkpedagogiskt stöd

Under terminerna arrangeras flera kurser och workshoppar/seminarier som du kan ta del av. Du är även välkommen att besöka Språkverkstaden drop-in eller boka ett handledningstillfälle med en språkhandledare. Verksamheterna kan bidra till att du lär dig hur du kan utveckla dina texter eller muntliga presentationer.

Mer information om Språkpedagogiskt stöd hittar du på vår studentwebb.