För dig som är studie- och yrkesvägledare

information

Material

Nyhetsbrev

Vill du få information och kunskap kring branscher, nya utbildningar och framtidsspaningar och är studie- och yrkesvägledare eller motsvarande? Då ska du anmäla dig till högskolans nyhetsbrev. Det skickas ut en gång per termin med riktad information som du har nytta av i din yrkesroll.

Läs mer om Nyhetsbrev