Huvudmeny
Böcker på hög

2019-06-04

Läsning och bibliotek teman för två kapitel i årets SOM-bok

Män och kvinnor konsumerar digitala böcker i samma utsträckning, och förtroendet för bibliotek kan ha att göra med politisk positionering. Detta är några av de resultat Bibliotekshögskolans forskare kom fram till genom den årliga undersökningen från SOM-institutet. Det har resulterat i två kapitel i årets SOM-bok ”Storm och stiltje”.

Det är forskarna Birgitta Wallin, Elisa Tattersall Wallin och David Gunnarsson Lorentzen från Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås som skrivit ett kapitel om den svenska bokmarknaden, medan forskarna Katarina Michnik och Catarina Eriksson skrivit om användandet av bibliotek.