Populära ljudboken förändrar litteraturen

Ljudboken som format har vuxit snabbt och omfamnats av läsarna.
– I den allmänna debatten upplevs det ibland som att ljudboken konkurrerar med tryckta böcker, men ljudboksläsare beskriver sig själva som litteraturälskare. De använder ljudböcker vid andra tillfällen då det inte går att läsa tryckta böcker. Många vänder sig också till ljudböcker för att de av olika anledningar inte kan tillägna sig en tryckt bok, säger Julia Pennlert, som forskar om läsning och läsfrämjande vid Bibliotekshögskolan.

Företagen testar nya grepp

Precis som andra strömningstjänster gjort tidigare går ljudboksföretagen igenom en utveckling där de producerar eget innehåll eller på andra sätt experimenterar med formatet. Sång och musik, AI-röster och olika dialekter är några exempel. Att experimentera med ljud och litteratur är visserligen inte unikt i historien. Det nya är att ljudformatet har blivit en så stor del av bokmarknaden. Det gör att ljudberättelser på sätt och vis blir en egen genre.

Projektet Mellan ljud och text bedrivs i samverkan mellan Bibliotekshögskolan och Lunds universitet, som leder projektet.

– Fram tills nu har mycket av ljudboksforskningen och även debatten kring formatet fokuserat på läsning – är det ”riktig” läsning att lyssna på böcker och hur påverkar formatet läsningen. Men det vi vill är att undersöka hur formatet påverkar inte bara hur vi läser utan också hur vi skriver och producerar litterära texter. Vad gör det med relationer mellan aktörer i bokbranschen och hur påverkar det litteraturens innehåll? På det sättet blir det också en fråga om vad ”litteratur” är i dag: om man skriver direkt för ljudformatet, utan att det finns en tryckt bok, och exempelvis kombinerar inläst text med musik. Är det då fortfarande ”litteratur”, säger projektledare Sara Tanderup Linkis, som forskar om förlags- och bokmarknadskunskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.  

Tar läsarna på allvar

Projektet utgår från ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som kombinerar teoretiska perspektiv och metoder från förlags- och bokmarknadskunskap, litteraturvetenskap, sound studies och medievetenskap. Där tidigare studier av ljudböcker har haft en snävare fokus, kommer Julia Pennlert och Sara Tanderup Linkis att titta på hela kedjan från producent till konsument. Producenter, författare, studios, förlag och inläsare ska intervjuas och vissa utvalda verk kommer att analyseras. Slutligen kommer de göra en läsarundersökning, med fokusgrupper som beskriver hur de upplever ljudboken som format. 

– Det unika i vårt projekt är att vi undersöker de här frågorna ur flera olika aspekter. Det kommer ge en djupare förståelse för litteraturens roll i samhället i dag och ett fenomen som är väldigt populärt i samtiden. Förhoppningsvis kan det nyansera en polariserad debatt genom att vi tar läsarna på allvar, säger Julia Pennlert. 

Faktaruta: Multimodal ljudlitteratur är litteratur som produceras för ljudformatet, men som inte enbart läses upp av en inläsare. Det kan finnas musikinslag, olika röster eller sång-element, som på olika sätt förmedlar litteratur. 

Läs mer

Projektsida för Mellan ljud och text 
Julia Pennlert 
Sara Tanderup Linkis 
Mer forskning inom området Biblioteks- och informationsvetenskap