Öppen föreläsning av hedersdoktor Ingvar Carlsson

"Borås Stadsbibliotek. Det var så det började." 


Välkommen till en föreläsning av Ingvar Carlsson, tidigare statsminister och hedersdoktor inom Biblioteks- och informationsvetenskap.

Ingvar Carlsson har varit en av vårt lands mest inflytelserika politiker med 40 år i den politiska maktens centrum som statsråd, partiordförande för Socialdemokraterna och statminister. Under sin tid som utbildningsminister var han något av ett skyddshelgon för Bibliotekshögskolan, då han medverkade till att bibliotekarieutbildningen flyttades från Stockholm till Borås. Med glimten i ögat döpte bibliotekariestudenterna sin kårtidning till ”I Carlssons klister”. I sin senaste bok ”I sällskap med döden” beskriver Ingvar Carlsson hur biblioteket för honom blev den plats där han upptäckte kulturen. I boken uttrycker han hur demokratin hotas och hur människor kan sluta upp kring mänskliga rättigheter. Frågor om källkritik, desinformation, hur information skapas och påverkar oss, är frågor som i allra högsta grad är relevanta för dagens bibliotekarier, så väl som för Bibliotekshögskolans forskningsmiljö och samhället i stort.  

Föreläsningen är öppen för alla och ges på svenska. Det bjuds på alkoholfri dryck och tilltugg. Ingen föranmälan. För dig som inte har möjlighet att ta del av föreläsningen på plats finns möjlighet att delta digitalt: https://hb-se.zoom.us/j/63047970270

 

Ingvar Carlsson promoveras vid den akademiska högtiden 3 maj. 
Läs mer om Ingvar Carlsson