BHS-seminariet | Folkbiblioteket i klimatomställningen

Välkommen till doktoranden Emma Románs planseminarium, där hon presenterar sin avhandlingsplan. Avhandlingen har arbetstiteln Folkbiblioteket i klimatomställningen.

Sammanfattning: Avhandlingsprojektet fokuserar på sambandet mellan folkbibliotek och klimatkrisen i en svensk kontext. Det talas alltmer om bibliotekets funktion när samhället utsätts för störningar och katastrofer. Den globala klimatproblematiken sägs tillsammans med förlusten av biologisk mångfald utgöra de mest allvarliga hoten som mänskligheten står inför. Hur påverkar detta folkbiblioteken och vad är dess roll i klimatkrisen? Hur förhåller sig bibliotek – som institution för kultur, bildning och informationskunnighet – till den samhällsutveckling som är kopplad till klimatförändringar och miljöproblem? Dessa frågor är i centrum för denna avhandling som planerar att utforska folkbibliotekets folkbildande roll i tider av förändring.

Kommentatorer: Jonas Söderholm och Björn Ekström.

Chair: Ola Pilerot.